ponedeljek, 28. oktober 2013

Copenhagen 2013 Benchmark Event Video

Copenhagen 2013, video s primerjalnega dogodka EPP.
Video from the 2013 EPP Benchmark event in Copenhagen.


gz

KajakKanu Magazin 6/2013

S šesto oddajo KajakKanu Magazina je letošnja sezona končana, s tem pa so predstavljene vse discipline, ki so zanimive za nas. V zadnji oddaji tako še slalom in spust. Hvala Gregorju Peternelu in Milanu Lebarju ter vsem, ki so sodelovali pri pripravi oddaje.
Sixth show is closing this season with slalom and downriver. Thanx to all who contributed to the show.


gz

torek, 22. oktober 2013

Copenhagen 2013 - Primerjalno ocenjevanje - Benchmark event


Danski Copenhagen je v začetku oktobra gostil letošnje primerjalno ocenjevanje (benchmark event). 
Copenhagen held the 2013 Euro Paddle Pass benchmark event this october.

 Siva preproga
The gray carpet

Dogodek služi izobraževanju ocenjevalcev, saj morajo ocenjevalci znotraj sistema Euro Paddle Pass, tako tudi slovenski, ocenjevati po enakih standardih. Tako je sistem resnično primerljiv med državami članicami in omogoča kajakašu, ki je na primer določeno stopnjo dosegel pri nas, brezšivno nadaljevanje izobraževanja kje drugje. Slovenijo sva na tokratnem dogodku predstavljala Jernej Župančič Regent na mirnih vodah in Gregor Zadravec v morskem kajaku. Ocenjevalo in primerjalo se je še v odprtem kanuju, vendar brez slovenskega predstavnika.

Slovenia sent two assessors to attain the event. Jernej Župančič Regent for flatwater and me for sea kayak. There was also an assessment in open canoe but without our representatives. 

Pogoji za ocenjevanje tretje stopnje, v Barvnih veslih poznane kot modro veslo, so bili zagotovljeni in zaradi vetra skoraj preseženi, vendar smo se lahko zaradi tamkajšnjega tipa obale dovolj zaščitili, da je dogodek uspel. Z Jernejem sva se prepričala, da je nivo ocenjevalcev pri nas na dovolj visoki ravni, da razumeva zahteve sistema EPP, predvsem pa sva imela možnost izmenjati izkušnje s kolegi iz drugih držav, ki v teh disciplinah podeljujejo stopnje dlje časa.

We had a good weather, almost too much wind but the area kept us sheltered for the assessment for level 3 - blue paddle.

V nadaljevanju srečanja smo imeli ožji člani skupine EPP še sestanek ,ki je bil nadaljevanje srečanja v Ljubljani. Zastavili smo si nove cilje, na dnevni red pa je prišla tudi slovenska prošnja za podeljevanje modrega vesla. Ostali člani so dobili v vpogled naš sistem in rešitve, plan usposabljanja učiteljev in ocenjevalcev, tiskovine, ki so že pripravljene, navodila ocenjevalcem in prevode standardov za določene discipline. Navdušeni so bili tudi nad KajakKanu Magazinom, ki je to sezono v šestih oddajah predstavil Barvna vesla in discipline, ki jih želimo popularizirati. Obetali smo si privolitev za ocenjevanje treh disciplin, končni izkupiček pa je bil dovoljenje za ocenjevanje v petih – v kajaku na mirnih vodah, kajaku na divjih vodah, morskem kajaku, slalomu in spustu. To pa potrjuje dobro delo vseh, ki so vključeni v sistem Barvna vesla in nam daje zagon za novo sezono, v veselje pa bo zagotovo tudi kajakašem, ki so že dosegli rumeno in zeleno veslo in so tako ob zadostni pripravljenosti kandidati za modro. Veslajte modro :)

At the meeting Slovenia presented the national coaching and technical skills system and was awarded with approval for assessing the level 3 in flat water, sea kayak, whitewater, slalom and downriver. This is also a reward for the whole national team that worked on translation of standards and preparing the assessors. Thank you to NGB Denmark and VKKC for a phenomenal organisation of the event.


Za delegate samo najboljše
For delegates only the best is good enough

Dom športov - zelo pomaga, če veste da je hiša 'hus' in da se športu reče 'idraetten'
It really helps finding the House of sports if you know that sport is called 'Idraetten'

Najin vodič, Kim Wraae, srebrni olimpijec K2, 1000m. Najini plakati so na ostalih stenah.
Our guide Kim Wraae, silver medalist K2, 1000m. They keep our pictures on other three walls.

 V mirnovodaškem brlogu
In flatwater lair

 Male skrivnosti
Little secrets

Za varnost je bilo ves čas poskrbljeno.
We felt very safe.

Prometna konica
Rush hour

Pripravljanje zaliva za kajake
Making room for kayaks in Vallensbaek harbour

Terensko delo
On the field

Opazovalec opazuje opazovalca, ki fotografira ocenjevalca, ki opazuje ocenjevalca, ki ocenjuje kandidata. Če si delo razdelite, je stvar zelo preprosta.
The observer observing the observer photographing the assessor observing the assessor assessing the candidate. Keeping it simple.

Sestankovni del
Paperwork

Pot naprej je začrtana
The path forward is clear

gz